Lees alles over onze Corona maatregelen

Waar bent u naar op zoek?

De organisatie

De organisatie

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme.

Het team Recreatie Twente beheert en exploiteert de drie recreatiegebieden in Twente: Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede) en Het Lageveld (Wierden).

Daarnaast wordt de recreatief toeristische infrastructuur in Twente in stand gehouden. Dit betekent het onderhoud van 300 km recreatieve fietspaden, de bewegwijzering van ANWB- en LF-fietsroutes, het wandelnetwerk en het fietsroutenetwerk.
 

Langere termijn ambities

De missie van het domein is: samen werken aan een duurzame versterking van de sociaal-economische structuur van Twente en daarmee aan het welbevinden van de inwoners van Twente.

De uitwerking van deze missie gebeurt in intensieve samenwerking met de Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, woningcorporaties en andere relevante partijen.

De missie laat zich vertalen in diverse langere termijn ambities (visies) waar de inzet van het domein zich de komende jaren op richt:

  • Versterking van het maatschappelijk welbevinden van de mensen;
  • Versterking van de duurzame werkgelegenheid in Twente;
  • Betere benutting van de unieke landschappelijke kwaliteiten van Twente vooral ten behoeve van wonen, recreëren en toerisme;
  • Behouden en ontwikkeling van de bereikbaarheid van Twente

Erkend Leerbedrijf

De drie parken van Regio Twente zijn aangesloten bij Aequor, kenniscentrum voor voedsel en leefomgeving.

Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding, met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven, de beste plaats voor deze ervaring, wil daar zeker aan bijdragen. Het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan, heeft alleen zin als een deelnemer op het bedrijf met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komt en daar goed wordt begeleid. Bij voorkeur door een geschoolde praktijkopleider. Dat kan niet in elk bedrijf.

We zijn er dan ook trots op dat we de titel "Erkend Leerbedrijf" mogen voeren.

Delen